อบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ Office Syndrome
Home > ข่าวและประกาศ > Event News

ศูนย์กายภาพบำบัด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในหัวข้อ "จัด work station ป้องกัน Office Syndrome" ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับอาการและสาเหตุของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม การปรับท่าทางที่ถูกต้องสำหรับการทำงาน รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

อบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ Office Syndrome อบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ Office Syndrome อบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ Office Syndrome อบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ Office Syndrome

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์

UP