เวลาทำการ
Home > ติดต่อเรา > เวลาทำการ

ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 08.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 16.00 – 19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ : 08.00-16.00 น.

ศูนย์กายภาพบำบัด ศาลายา

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – พฤหัสบดี : 08.00 – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – พฤหัสบดี : 16.00 – 18.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ : 08.00-16.00 น.

การจัดการการนัดหมาย

กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า/เลื่อนนัด/ยกเลิกนัด อย่างน้อย 1 วันทำการ

☎ : โทรศัพท์
ปิ่นเกล้า :

• 063-520-5151 (นัดหมาย เลื่อนนัด ยกเลิกนัด นัดโครงการ สอบถามการเดินทาง)

• 02-433-7098 (ธุรการและการเงิน)

ศาลายา :

• 02-441-5450 ต่อ 12


🕐 : ช่วงเวลาการติดต่อ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 19:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 16:00 น.

**กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย**

UP