เวลาทำการ
Home > ติดต่อเรา > เวลาทำการ

ศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 08.00 – 15.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 16.00 – 19.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ : 08.00 – 16.00 น.

ศูนย์กายภาพบำบัด ศาลายา

ในเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 08.00 – 15.00 น.

นอกเวลาราชการ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 16.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ : 08.00 – 16.00 น. (เฉพาะระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ)

ปิดให้บริการในวันอาทิตย์

การจัดการการนัดหมาย

กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า/เลื่อนนัด/ยกเลิกนัด อย่างน้อย 1 วันทำการ

☎ : โทรศัพท์

ปิ่นเกล้า : 02-433-7098 ต่อ 0 หรือ 3
ศาลายา : 02-441-5450 ต่อ 12
**กรุณาติอต่อล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย**

🕐 : ช่วงเวลาการติดต่อ

10:30-12:00 น. และ 14:30-16:00 น.
ในวันทำการ
UP