ผศ.ดร.กภ. คีรินท์ เมฆโหรา

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21603

E-Mail : keerin.mek@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2543 ปริญญาเอก Ph.D. (Physiotherapy) Curtin University, Australia
2539 ปริญญาโท M.Sc. (Physiotherapy) Curtin University, Australia
2537 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Postgraduate (Manipulative therapy) Curtin University, Australia
2533 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Computer work station
Manipulative therapy
Seat and desk

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2555
2554
2548
Pinupong C, Jalayondeja W, Mekhora K. Effects of Isometric and Dynamic Endurance Training in Fatigability of Back Extensor Muscles in Male. Journal of Sport Science and Technology 2005; 5(1, 2): 43–57

Proceeding

2560
Khaengkhun P, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja C.. Association between Subjective and Objective Assessment of Fatigue.Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Khemamuttanak N,Mekhora K, Jalayondeja W, Somprasong S.. Effects of Thai Dance on Median Neural Tension, Chronaxy, and Nerve Functions in The People Associated with WMSDs. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Wongwitwichote K, Jalayondeja W, Mekhora K, Jalayondeja C.. Physical Activity, Sitting Time and Work-related Musculoskeletal Disorders in Computer Workers. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Siriworakunsuk K, Mekhora K, Jalayondeja C, Bhuanatanondh P. Content validity of Online Self-report Questionnaire on Computer Work Related Exposure (OSCWE). Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Wahyuddin, Vongsirinavarat M, Mekhora K, Bovonsunthonchai S. Effects of Muscle Energy Technique on Pain and Disability in Patients with Chronic Low Back Pain of Zygapophyseal joint Origin. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2559
Chongaonoy N, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja W. Development of an Android Application for Reaction Time Test and Finger Tapping Test. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 146-58.
Junsri T, Mekhora K, Jalayondeja W, Jalayondeja C. Musculoskeletal Disorders and Physical Performance in Petroleum Workers: A Cross-Sectional Survey. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 177-96.
Juntongsree M, Mekhora K, Bhuanantanondh P. Comparison of Neurodynamic Response and Pain in Experienced and Non-Experienced Thai Dancers. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 197-209.
2557
Septham C, Mekhora K, Jalayondeja W. Comparison of Median Neurodynamic Response between Single Active Break and Multiple Short Breaks during 4-Hour Computer Use. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1095-105.
Sornkaew K, Jalayondeja W, Mekhora K. Effects of Back Belt Application on Trunk Muscle Fatigue and Rating of Perceived Exertion during Repetitive Lifting.Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 835-43.
Charoen K, Bhuanantanondh P, Mekhora K. Effects of ergongmic trianing on musculoskeletal symptoms and postural risk factorsin computer users. Proceeding the APOSHO 29 the 29th Annual conference of Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization; 2-6 July 2014; Bangkok.
2555
Upiriyasakul R, Mekhora K, Jalayondeja W. Alteration of median neurodynamic response from 4-hour continous computer use. Proceeding of The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) and The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools; 1-2 March 2012; International Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai: HS-126 -30.

Book

2558
Suwandee P, Mekhora K, Jalayondeja C, Bhuanantanondh P. Self-screening test for upper extremity musculoskeletal disorders in computer users. In: Yamamoto S, editor. New ergonomics perspective. Boca Raton: CRC Press; 2015. p. 79-84.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 115 การนวดและพันผ้ายืด

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

PTPT 317 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

การทำงาน

2543 - 2550 อาจารย์

งานบริหาร

2007 - 2008ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ