อ.ก.บ. ฐิติยา วังกาวรรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : ฝ่ายเด็ก

โทรศัพท์ : 02024415450#20903

E-Mail : thitiya.wan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 ปริญญาโท กิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย