กภ. ไผทมาศ กิ่งชา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : pathaimas.kin@mahidol.ac.th

การศึกษา

2561 ปริญญาโท กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2559 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563

การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2021/02/08 ntensive Couse Musculoskeletal Ultrasound Imaging , Online
2020/10/30 - 2020/10/31 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT 1 - 2, บริษัท มาราธอน ประเทศไทย จำกัด
2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/08/14 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "พฤติกรรมบำบัดเพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม", วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
2019/07/20 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "อ้วน-เบาหวาน ภัยคุกคามยุค 4,0", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/10/10 - 2019/10/11 ตรวจความสามารถและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาบาสเกตบอล (ทีม Mono Vampires), ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/09/05 - 2019/09/09 ตรวจความสามารถและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักวิ่ง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/08/23 บทความ เรื่อง "Sedentary lifestyle อันตรายกว่าที่คิด", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/17 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “อ้วน-เบาหวาน ภัยคุกคามยุค 4,0”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล