กภ. วรรณพงษ์ อิ่มธนบัตร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : wannapong.imt@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2561 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 - 2560 นักกายภาพบำบัด, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

การอบรม

2021/02/08 Musculoskeletal ultrasound imaging, Online
2020/02/28 Special seminar in musculoskeletal disorder, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
2018/11/12 Reconstructive Anterior Cruciate Ligament Work-shop by Mr.Andy Schillinger (Bangkok United), วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/24 - 2018/03/25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Cervical disc herniation: Integrated approach”, โรงแรมเดอะ รอยัล ซิตี้
2017/08/05 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต “Global rehabilitation and injury prevention (GRIP) approach, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/29 - 2017/04/30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Lumbar intervertebral disc: basic and beyond techniques”, โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์
2016/08/06 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกาศนียบัตรบัณฑิต “Mental and emotional in relation to body system disorders” , มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/05/25 ความรู้สู่ประชาชน "รักษ์เข่า", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2021/06/01 ออกกำลังกายด้วยแรงต้าน กับการหายใจ ที่มือเก่ามือใหม่หลายคนมองข้าม, เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/10/21 หยุดไปนาน …. กลับมาออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ?, เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาิวทยาลัยมหิดล
2020/04/14 บทความ "การวิ่งเท้าเปล่าต่างจากการใส่รองเท้าอย่างไร?", เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/04/01 บทความ "วิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า กับ วิ่งบนถนนแตกต่างกันอย่างไร?", เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/01/02 Lower cross syndrome exercise (poster), ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/10/18 บทความ "ควรทำอย่างไรเมื่อต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน", เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/10/10 - 2019/10/11 ตรวจความสามารถและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาบาสเกตบอล (ทีม Mono Vampires), ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/09/05 - 2019/09/09 ตรวจความสามารถและความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของวิ่ง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/03 คู่มือการออกกำลังกายทางการกีฬา, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/29 บทความ "มะเร็งเต้านมกับกายภาพบำบัด (ตอน 2)", เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/04 บทความ "Kinesio tape คืออะไร", เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/11/22 บทความ "มะเร็งเต้านมกับกายภาพบำบัด (ตอน 1)", เว็บไซต์ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล