กภ. องครักษ์ ธรรมมิกะ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : ongkarak.tha@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/11/23 - 2020/11/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้บริการรถนั่งคนพิการตามมาตรฐาน WHO", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2020/02/10 - 2020/02/21 อบรมเชิงปฏิบัติการ "Vojta therapy" รุ่นที่ 5 คอร์ส B, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2019/10/04 สูงวัย หลับสบาย ใจเป็นสุข, โรงพยาบาลศิริราช
2019/08/19 - 2019/08/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ "Vojta therapy" รุ่นที่ 5 คอร์ส A, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018/11/30 - 2018/12/01 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Kinesio fundamental concept 1&2, บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จำกัด
2018/08/06 - 2018/08/07 Evidence-Based pratice, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018/06/22 การวิเคราะห์การเดินในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะสมองพิการ, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
2018/05/21 - 2018/05/23 Diagnostic screening when to refer to specialist?, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

2021/07/09 Facebook live หัวข้อ "การสะพายเป้ในเด็กวัยเรียนมีความสำคัญอย่างไร?", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2020/05/12 Facebook live รายการหนูอยู่บ้านต้าน COVID ตอน Smart posture smart kids บุคลิกดีเราสร้างได้ในวัยเด็ก, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2020/01/18 โครงการอบรมความรู้กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่อง เอ็นข้อหย่อนในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/01/19 โครงการอบรมความรู้กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่อง Smart posture smart kids บุคลิกภาพดีได้ในวัยเด็ก, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/01/20 โครงการอบรมความรู้กายภาพบำบัดสู่ประชาชน เรื่อง การนั่ง W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2021/05/20 บทความเรื่อง ภาวะเท้าแบนในเด็ก, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2021/04/28 Picpost หัวข้อ , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2021/03/23 Picpost หัวข้อ "มารู้จักท่านั่ง w-sitting กันเถอะ", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2021/01/25 Picpost หัวข้อ "พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเด็กอายุ 1 ปี 5 เดือนถึง 5 ปี", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2020/05/12 บทความเรื่อง ท่านั่งในเด็กวัยเรียน, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/11 บทความเรื่อง ภาวะเอ็นข้อหย่อนในเด็ก, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/13 บทความเรื่อง มารู้จักท่านั่ง W-sitting กันเถอะ, ศูนย์กายภาพบำบัด(เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล