กภ. พัชริดา กุลครอง

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : patcharida.kun@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2558 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การอบรม

2019/10/04 โครงการอบรมและให้ความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "สูงวัย หลับสบาย ใจเป็นสุข", ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skill for clinical techers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/02/22 - 2019/02/23 Elastic Therapeutic Taping Method KT 1, 2,, โดย ดร.ทศพล เจศรีชัย, บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
2018/11/22 Reconstructive Anterior Cruciate Ligament Work-shop by Mr.Andy Schillinger (Bangkok United), วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/23 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/02/17 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/05/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง"รักษ์เข่า", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/05/27 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020/02/03 บทความเรื่อง มารู้จักภาวะข้อสันหลังยึดติด (Ankylosing spondylitis) กันดีกว่า, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020 โปสเตอร์เรื่อง Lower Cross Syndrome, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 โปสเตอร์เรื่อง Low impact exercise, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/11/13 บทความเรื่อง เคล็ดลับการเลือกหมอนต่ออาการปวดคอ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/08/29 บทความเรื่อง รองเท้าส้นสูง ใส่สวย ระวังสุขภาพ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/08/02 ออกหน่วยงาน "มหิดล - วันแม่", สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2017 โปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล