กภ. สกาวรัตน์ เตชทวีทรัพย์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : sakaowrat.tec@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564

การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/10/04 สูงวัย หลับสบาย ใจเป็นสุข, โรงพยาบาล ศิริราช
2019/06/13 - 2019/06/14 Role of physical exercise for managing physical, โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานาคร
2019/04/22 - 2019/04/25 Lymph Drainage Therapy I, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2018/05/07 - 2018/05/09 โครงการอบรม เรื่อง Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/06 - 2017/07/07 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สมองพลังสุข" , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/05/29 - 2017/06/01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Diagnostic Screening For Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2017/04/10 - 2017/04/11 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/12/14 - 2016/12/16 The 3rd International Physical Therapy Conference & The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium (The 3rd IPTC & The 4th PTMURS) เรื่อง"Stiffening of joints and hardening of arteries: What can exercise do for us?" , โรงแรมทวินทาวเวอร์กรุงเทพ
2016/06/11 Physical Therapy Management in Vestibular Function Disorder, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2016/04/27 - 2016/06/15 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Dance Movement Therapy Training for Caregivers of Patients with Parkinson’s Disease, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/21 - 2015/05/22 การประชุมวิชาการ เรื่อง Learn and Share of Stroke Management at The 50th Anniversary PT Mahidol, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
2015/05/20 ประชุมวิชาการ 50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล, ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

วิทยากร

2019/03/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ 60 ใครว่าแก่, ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
2017/11/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ ผ่อนสมอง คลายความเครียด, ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
2016/10/29 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ รู้ทันก่อน (หก) ล้ม, ศูนย์กายภาพบำบัด เชิงสะพานปิ่นเกล้า

ผลงานอื่นๆ

2019/12/26 บทความ "ไม่ใช่แค่บวม อย่ามองข้าม ตอน ต้นตอการบวม", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/12/26 บทความ "ไม่ใช่แค่บวม อย่ามองข้าม ตอน บวมได้ก็ยุบได้", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/12/26 บทความ "ไม่ใช่แค่บวม อย่ามองข้าม ตอน ป้องกันก่อนบวม", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/11/14 บทความ "อย่า ให้ ชา จน ต้อง ชิน", เว็บไซด์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/21 บทความ "ปัญหาหัวใจ ภัยร้ายใกล้ตัว", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018 โปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/11/27 ออกหน่วยให้บริการกายภาพบำบัด งาน Stroke day, โรงพยาบาลศิริราช
2017 โปสเตอร์เรื่อง "ป้องกันการหกล้มด้วยหลัก 6 ป", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 โปสเตอร์เรื่อง "การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระหว่างรถเข็นและเตียง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/03 บทความเรื่อง หรือว่า… ฉันจะเป็นรูมาตอยด์, เว็บไซด์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/01/28 บทความเรื่อง “เพราะอาการมือไม้สั่น... มันไม่ธรรมดา” , เว็บไซต์ศูนย์กายภาพบำบัด
2014/01/08 นำเสนอผลงาน “เก้าอี้น้องปอนด์” , รายการ ฉายแวว ตอน ซีรีย์ งานวิจัยนักศึกษา สถานีโทรทัศน์ Mahidol channel