ห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Latest Posts

แจ้งการเปิดบริการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เดือน ก.พ. 2564

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ห้องสมุดสุรศักดิ์ ศรีสุข จะเปิดบริการเฉพาะ

วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก