กลุ่มอาการปวดไหล่จากการกดเบียดโครงสร้างภายในข้อไหล่ (Shoulder impingement syndrome)

ท่านเคยมีอาการปวดไหล่หรือไม่ ? ถ้าเคย … ลักษณะอาการปวดเ […]