การวินิจฉัยหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วย MRI เชื่อถือได้หรือไม่ ?

นักกายภาพบำบัด: สวัสดีครับคุณป้า วันนี้มีอาการอะไรมาครั […]