มารู้จักโรค JDM กันเถอะ

Juvenile dermatomyositis (JDM) หรือที่รู้จักกันว่า โรคผ […]