เตรียมพร้อมก่อนเดิน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความสามารถของการเดินที่ลดลงเป็นปัญหาที่พบได้หลังเป็นโรค […]

โรคหลอดเลือดสมอง ทำอย่างไรฟื้นตัวได้เร็ว

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยมากขึ้น […]

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่เป็นทางเลือกในการรักษาของ […]

ภาวะข้อไหล่เคลื่อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (shoulder subluxation)

อาการข้อไหล่เคลื่อน (shoulder subluxation) คือภาวะที่ส่ […]

การละเลยส่วนของร่างกายด้านที่เป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบได้บ่อยในประชากรโล […]