บทบาทของกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเวียนศีรษะและมีความผิดปกติของการทรงตัว

คนทั่วไปมักจะยังไม่ทราบว่ากายภาพบำบัดสามารถช่วยรักษาผู้ […]

อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน กับโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด ?

อาการเวียนศีรษะ หรือเวียนศีรษะบ้านหมุน สามารถพบได้ในทุก […]

เวียนศีรษะ บ้านหมุน การล้มกับเบาหวาน….สัมพันธ์กันอย่างไร

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลต่อทุกระบบในร่างกาย ภ […]