เทคนิคการเลือกที่นั่งและการกระตุ้นอย่างไร ให้เด็กมีสมาธิจดจ่อในห้องเรียน

อาการขาดสมาธิ เป็นหนึ่งในอาการของโรคสมาธิสั้นที่เด็กมัก […]