เมื่อถึงเวลา…หนูน้อยต้องบอกลาขวดนม

“ดูดนมจากขวด เด็กจะได้มีความสุข” “ไปโรงเรียน เดี๋ยวก็เล […]