ภาวะเพิกเฉยร่างกายครึ่งซีก

ในหลาย ๆ ประเทศ โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบกับประชากรเป็ […]