เมื่อเป็น เบาหวาน แล้วอยาก ออกกำลังกาย

เบาหวาน หนี่งในโรคกลุ่ม NCDs ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งในป […]