เมื่อเป็น เบาหวาน แล้วอยาก ออกกำลังกาย

เบาหวาน หนี่งในโรคกลุ่ม NCDs ที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งในป […]

ออกกำลังกายในเบาหวานอย่างไรให้ปลอดภัย

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญระดั […]