ภาวะเท้าแบนในเด็ก

เมื่อเด็กเจริญเติบโตถึงวัยที่เริ่มเกาะยืน ยืนและเดิน ผู […]