กิจวัตรประจำวันตามช่วงวัย: พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น นอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญ […]

มหัศจรรย์พัฒนาการด้านร่างกายในเด็กช่วง 1 ขวบปีแรก

เด็กช่วง 1 ขวบปีแรกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒน […]

มารู้จักท่านั่ง W-Sitting กันเถอะ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำควา […]

เด็กเขียนตัวอักษรกลับด้าน..แก้ได้ แค่เข้าใจ

ในวัยเด็กระดับอนุบาลหรือวัยเริ่มต้นเขียน คุณครูและผู้ปก […]