การจัดท่านอนทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Lying position for Down’s syndrome)

กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความ […]