ออกกำลังกายในเบาหวานอย่างไรให้ปลอดภัย

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญระดั […]