หลังค่อม ไหล่ห่อ คอยื่น ภัยเงียบตัวร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

ทุกท่านเคยสังเกตว่าตนเองมีท่าทางหลังค่อม ไหล่ห่อ คอยื่น […]

ออกกำลังกายป้องกันหลังค่อม

หลายคนมีปัญหาหลังค่อม ไหล่ห่อ คอยื่นโดยไม่รู้ตัว นอกจาก […]