เทคนิคการเลือกที่นั่งและการกระตุ้นอย่างไร ให้เด็กมีสมาธิจดจ่อในห้องเรียน

อาการขาดสมาธิ เป็นหนึ่งในอาการของโรคสมาธิสั้นที่เด็กมัก […]

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านสมาธิ หรือช่วงความสนใจจดจ่อ เมื่อหนู ๆ ต้องอยู่ที่บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO […]