โรคหลอดเลือดสมองและการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การรักษาทางกายภาพบำบัดจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยฟื้นฟูผู้ป่ […]

อาการหลงๆ ลืมๆ แบบไหนที่เรียกว่า “อัลไซเมอร์”

อาการหลง ๆ ลืม ๆ ชอบ เช่นลืมของบ่อยครั้ง หาไม่เจอว่าไปว […]