การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) เป็นสาเหตุทำ […]

เตรียมพร้อมก่อนเดิน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความสามารถของการเดินที่ลดลงเป็นปัญหาที่พบได้หลังเป็นโรค […]

การสร้างเสริมแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะได้รับผลกระทบต่อความสามารถในทั […]