อุ้มลูกอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง

ทารกในวัยแรกเกิด – 6 เดือนแรก เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเข […]

ทำอย่างไรเมื่อกล้ามเนื้องอสะโพกตึงตัว

หลังจากที่ทราบข้อมูลจากบทความเรื่องกล้ามเนื้องอสะโพกตึง […]

ปวดหลัง ร้าวลงขา เป็นอะไรกันแน่

อาการปวดหลังคือหนึ่งในปัญหาหลักที่พบในประชากรทั่วไป1 แล […]

กล้ามเนื้องอสะโพกตึงตัวภัยเงียบคนปวดหลัง

กล้ามเนื้องอสะโพก (iliopsoas muscle) เกิดจากการรวมตัวขอ […]

การหายใจที่ถูกวิธี ช่วยลดอาการปวดหลังได้

ปัจจุบันอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) เป็นปัญหาท […]