การสะพายเป้ในวัยเรียน มีความสำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันนี้ สถานศึกษาและโรงเรียนบางแห่งมักไม่อนุญาตให […]