ข้อดีของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มีการหดตัวแบบยืดยาวออก (eccentric exercise)

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดที่ […]

การสร้างกล้ามเนื้อนั้น สำคัญไฉน

รู้หรือไม่ ? การสร้างกล้ามเนื้อนั้น สำคัญไฉน           […]