Carpal tunnel syndrome (โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ)

“Office syndrome” เป็นกลุ่มอาการที่เกิดกับกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิต หรือทำงานอยู่ท่าใดท่าหนึ่ง เป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆในร่างกาย โดยมีสาเหตุการบาดเจ็บมาจากองค์ประกอบหลัก ๆ 3 อย่างดังนี้

 1. เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ ในออฟฟิต เช่นโต๊ะ เก้าอี้ computer ที่ไม่เหมาะสมต่อตัวคนทำงาน
 2. เกิดจากคนทำงานเอง เช่นการอยู่ท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ หรือการทำงานผิดท่า หรือการทำงานซ้ำๆอยู่ท่าใดท่าหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำๆ
 3. เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคนทำงาน เช่น เสียง แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม ทำให้ต้องใช้สายตาในการเพ่งงาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า รอบๆ ดวงตาเกิดการอักเสบได้ อาจร่วมกับมีอาการปวดศีรษะได้

กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงาน (Office syndrome) ประกอบด้วยกลุ่มอาการต่างๆ มากมาย เช่น โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal tunnel syndrome (CTS)), กล้ามเนื้ออักเสบ (Myofascial pain syndrome), หมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาท (HNP), กระดูกสันหลังยึดติด (Lumbar dysfunction), เส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบ (tennis elbow),เส้นเอ็นข้อศอกด้านในอักเสบ (golfer elbow)เป็นต้น

CTS ( Carpal tunnel syndrome): โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ

กลุ่มอาการนี้เกิดขึ้นมากในกลุ่มคนทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการทำงานในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ถือเป็นอุปกรณ์ออฟฟิตที่ทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้งานและมีการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ๆ และรวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ เป็นเวลานานด้วยเช่นกัน โดยการใช้เม้าส์จะทำให้เราอยู่ในท่ากระดกข้อมือขึ้นเป็นเวลานาน ซึ่งนำไปสู่การกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือได้ ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 แสดงการวางมือ ขณะพิมพ์คอมพิวเตอร์
ภาพจาก http://care4friends.wordpress.com/2009/05/05/long_use_comp_part1/

จะเห็นได้ว่ามีการกระดกขึ้นของข้อมือค้างไว้ ร่วมกับเกิดการกดทับบริเวณข้อมือ ช่องทางเดินของเส้นประสาทแคบ และจากการเสียดสีกันในช่องแคบๆดังกล่าว ทำให้เส้นประสาทบริเวณข้อมืออักเสบได้


ภาพจาก http://thaifittips.com/health/?p=177


ภาพจาก http://www.thaiclinic.com/images/carpal_tunnel.jpg

อาการแสดงและการเกิดโรค

 1. ปวด ชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้ง 2 ข้าง มักจะมีอาการเด่นชัดในมือข้างที่ถนัด โดยเฉพาะนิ้วโป้ง ชี้ กลาง และนิ้วนางครึ่งนิ้ว (ดังรูป)


  ภาพจาก http://thaifittips.com/health/?p=177

 2. อาการอ่อนแรงของมือ และนิ้วมือ เช่น กำมือได้ไม่แน่น หยิบจับของแล้วหล่นง่าย ถ้าไม่รีบรักษา จะสังเกต เห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อลีบ บางครั้ง อาจพบว่ามีอาการมากขึ้นในตอนกลางคืนบางครั้งผู้ป่วยอาจตื่นขึ้นมาเนื่องจากอาการปวด แต่เมื่อสะบัดข้อมือ แล้วมีอาการดีขึ้น
 3. เพศหญิงพบได้บ่อยกว่าเพศชาย
 4. อายุที่พบบ่อยคือประมาณ 35-40 ปี4
 5. ผู้ที่มีข้อมือค่อนข้างกลม4
 6. สตรีอาจมีอาการขณะตั้งครรภ์4
 7. ผู้ที่ใช้ข้อมือกระดกขึ้นลงบ่อยๆ หรือทำงานที่มีการสั่นสะเทือน ของมือและแขนอยู่เป็นเวลานาน ตังนั้นจะพบโรคนี้ได้บ่อยในกลุ่มแม่บ้านที่ทำกับข้าว ซักผ้า พนักงานโรงงาน พนักงานขุด เจาะถนน1
 8. กระดูกหักหรือเคลื่อนบริเวณข้อมือ5
 9. ข้ออักเสบรูมาตอยด์5
 10. โรคเบาหวาน โรคธัยรอยด์5

การรักษา

   1. รักษาทางกายภาพบำบัด โดยการประคบร้อน, กดนวดบริเวณผังผืดที่กดทับเส้นประสาท ,การยืดเส้นประสาท หรือใช้การรำไทยมาใช้เพื่อให้เส้นประสาทแขนมีความยืดหยุ่น,การขยับกระดูกข้อมือ เพื่อให้ทางเดินของเส้นประสาทดีขึ้น,การใช้เครื่องมือทางกายภาพเพื่อลดการอักเสบของเส้นประสาทและคลายพังผืดที่รัดบริเวณข้อมือร่วมกับการออกกำลังกาย

ท่าออกกำลังกาย

   1. การยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนและมือ

แสดงท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนและข้อมือทางด้านหลัง

   1. การยืดผังผืดบริเวณข้อมือ

   1. การยืดเส้นประสาทด้วยตนเอง

แสดงท่ายืดเส้นประสาทบริเวณแขนมีเดียน (Median nerve) ด้วยตัวเอง

แสดงท่ายืดเส้นประสาทแขนอัลน่า (Ulnar nerve) ด้วยตัวเอง

   1. การรำไทย ใช้ในผู้ที่มีอาการการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในระดับน้อยถึงปานกลาง เพื่อลดการตึงตัวของเส้นประสาทแขน โดยในท่ารำไทยจะมีท่าที่คล้ายกับท่าที่ใช้ในการยืดเส้นประสาทแขนดังนี้
    • ท่าสอดสร้อยมาลา เป็นการยืดเส้นประสาทอัลน่า (Ulnar nerve)

    • ท่าพรหมสี่หน้า เป็นการยืดเส้นประสาทอัลน่า (Ulnar nerve)

    • ท่าชะนีร่ายไม้ เป็นการยืดเส้นประสาทมีเดียน (Median nerve)

    • ท่าล่อแก้ว เป็นการยืดเส้นประสาทเรเดียล (Radial nerve)

    • ท่ารำรำยั่ว เป็นการยืดเส้นประสาทเรเดียล (Radial nerve)

ในการยืดเส้นประสาทแขนโดยการใช้ท่ารำไทยนั้น ผู้รำต้องใช้เวลารำเป็นเวลา 5-10 นาที ทำติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยในขณะรำนั้นผู้รำควรรู้สึกตึงๆที่บริเวณแขน ห้ามรำจนมีอาการปวด เจ็บ หรือชาที่แขน ถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้นให้หยุดรำทันที รอจนกว่าอาการเหล่านี้จะหายไปจึงเริ่มรำใหม่ได้ แต่ถ้าพักแล้วอาการยังมีอยู่ให้ลดจำนวนเวลาและความถี่ในการรำลง

  • ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ออฟฟิตให้ถูกต้อง เหมาะสม โดยการหาแผ่นรองข้อมือเพื่อป้องกันการกระดกข้อมือ และลดการกดทับบริเวณข้อมือ
  • ถ้าการรักษาข้างต้นยังไม่ได้ผล ร่วมกับมีการฝ่อลีบ อ่อนแรงของกล้ามเนื้อมือมากขึ้น จึงควรเข้ารับการรักษาทางการแพทย์โดยการผ่าตัดพังผืดที่ข้อมือ

เรียบเรียงโดย กภ.ทิพวรรณ สิทธิ

Referrence

 1. Good healthy for computer user.เมื่อต้องใช้คอมฯนาน [database on the internet]:May 5,2009. Available from: http://care4friends.wordpress.com/2009/05/05/long_use_comp_part1/
 2. Thaifittips.com blog.อาการชาที่มือ(carpal tunnel syndrome)เมื่อเส้นประสาทที่มือถูกรัดที่ข้อมือ[database on the internet]:May 21,2008; [update 2011 Dec 13;cited 2011 Nov 20]. Available from : http://thaifittips.com/health/?p=177
 3. นายแพทย์พนมกร ดิษฐ์สุวรรณ์.กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ[database on the internet]:Thaiclinic.com;c1998-2001[update 20011 Dec 13;cited 2011 Dec 13]. Available from: http://www.thaiclinic.com/images/carpal_tunnel.jpg
 4. นายแพทย์ณัฏฐ์ชัย จิตต์ธรรมวาณิช แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู .โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome )[database on the internet]: ladprao hospital homepage ; [update 2011 Dec 13;cited 2011 Nov 20]. Available from: http://www.ladpraohospital.com/healthKnowledges.asp?id=15
 5. นายแพทย์สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.โรคกลุ่มอาการประสาทมือชา (carpal tunnel syndrome) [database on the internet]:vichiyut hospital homepage ; [update 2006 Jul 7;cited 2011 Nov 20]. Available from: http://www.vichaiyut.co.th/jul/23_03-2545/23_03-2545_P13-14.pdf

7 comments on “Carpal tunnel syndrome (โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ)

 1. ผมรูัสึกปวดเกร่งตั้งแต่แขนซ้ายจนถึงหน้าอกซ้ายแล้วปลายนิ้วจะซ่าๆที่ปลายนิ้ว ปวดๆหายๆแต่ตอนขี่มอไซค์จะปวดมาก กินยาแก้ปวดยังไม่ดีขึ้น นวดแล้ว ฝังเข็มแล้ว เมื่อวานลองฉีดสเตรอย์แล้วหนึ่งเข็มแต่ยังปวดๆหายๆผมควรจะรักษาแบบไหนดี ปวดทรมานมากๆคับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *