บทความ “เคล็ดไม่ลับ สอนลูก ให้เป็นงานบ้าน”

เมื่อพูดถึงงานบ้าน ทุกคนมักคิดว่าเป็นหน้าที่หลักของคุณแ […]

กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านสมาธิ หรือช่วงความสนใจจดจ่อ เมื่อหนู ๆ ต้องอยู่ที่บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO […]

การละเลยส่วนของร่างกายด้านที่เป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคไม่ติดต่อที่พบได้บ่อยในประชากรโล […]

บทความ “กินง่าย ลดความเสี่ยงในการสำลัก…เพื่อผู้ป่วยกลืนลำบาก”

อาหารมีความสำคัญต่อร่างกายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาหาร […]