ภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้จำนวนผู้สูง […]

การสร้างเสริมแรงจูงใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะได้รับผลกระทบต่อความสามารถในทั […]

เมื่อถึงเวลา…หนูน้อยต้องบอกลาขวดนม

“ดูดนมจากขวด เด็กจะได้มีความสุข” “ไปโรงเรียน เดี๋ยวก็เล […]

กิจวัตรประจำวันตามช่วงวัย: พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น นอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญ […]

กิจกรรมส่งเสริมความคิดความเข้าใจในผู้สูงอายุ ทำเองได้ ง่าย ๆ ที่บ้าน

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุทั้งโลกล้วนมีอัตราที่เพิ่มมากข […]