ภาวะเพิกเฉยร่างกายครึ่งซีก

ในหลาย ๆ ประเทศ โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบกับประชากรเป็ […]

ผู้ป่วย Stroke กับ Golden period ตอนที่ 2 เลยเวลาทองไปแล้ว ฟื้นฟูไม่ได้ จริงหรือ?

ถ้าผู้อ่านได้อ่านบทความที่แล้วในส่วนของ “ตอนที่ 1 เวลาท […]

โรคหลอดเลือดสมอง ทำอย่างไรฟื้นตัวได้เร็ว

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยมากขึ้น […]

ผู้ป่วย Stroke กับ Golden Period ตอนที่ 1 เวลาทองของการฟื้นฟู

หลังจากประสบกับภาวะโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke แล้วนั้ […]

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่เป็นทางเลือกในการรักษาของ […]