กายภาพบำบัดในภาวะ Metabolic syndrome

หลายท่านอาจไม่รู้จักภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syn […]

เตรียมพร้อมก่อนเดิน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความสามารถของการเดินที่ลดลงเป็นปัญหาที่พบได้หลังเป็นโรค […]

เช็คกันสักหน่อย เราแค่หลงลืมตามอายุ หรือเป็นโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ คือ ภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด เป็น […]

ผลกระทบทางจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของ Covid-19

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดของ Covid-19 ทำให้มีผู้ป่วยที่ต้ […]

การออกกำลังกายกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โคโรน่าไวรัส หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า โควิด 2019 โรคระ […]