การออกกำลังกายหลังผ่าตัดข้อสะโพก ในผู้ป่วยข้อสะโพกหัก

กระดูกข้อสะโพกเป็นข้อต่อที่พบการหักได้บ่อยในผู้สูงอายุ […]

เก็บคางเป็น ช่วยลดอาการปวดคอได้อย่างไร

ท่านเคยมีอาการปวดคอหรือไม่ แน่นอนว่า อาจจะมีหลายท่านประ […]

ภาวะข้อไหล่เคลื่อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (shoulder subluxation)

อาการข้อไหล่เคลื่อน (shoulder subluxation) คือภาวะที่ส่ […]

การหายใจที่ถูกวิธี ช่วยลดอาการปวดหลังได้

ปัจจุบันอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) เป็นปัญหาท […]

ภาวะกระดูกสันหลังคด

ภาวะกระดูกสันหลังคด คือ ความผิดปกติของแนวกระดูกสันหลังท […]