เดินมากๆแล้วปวดขาเกิดจากอะไรในผู้สูงอายุ

“ปวดขา เดินไกล ๆ ไม่ไหว ขอนั่งพักสักหน่อย ค่อยเดินตามไป […]

ทำอย่างไรเมื่อกล้ามเนื้องอสะโพกตึงตัว

หลังจากที่ทราบข้อมูลจากบทความเรื่องกล้ามเนื้องอสะโพกตึง […]

กล้ามเนื้องอสะโพกตึงตัวภัยเงียบคนปวดหลัง

กล้ามเนื้องอสะโพก (iliopsoas muscle) เกิดจากการรวมตัวขอ […]