ข้อดีของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่มีการหดตัวแบบยืดยาวออก (eccentric exercise)

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดที่ […]

การออกกำลังกายป้องกันภาวะเอ็นร้อยหวายอักเสบ

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อ […]

การป้องกันภาวะเอ็นกล้ามเนื้องอข้อไหล่อักเสบ

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น […]

การหายใจที่ถูกวิธี ช่วยลดอาการปวดหลังได้

ปัจจุบันอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) เป็นปัญหาท […]