ปวดคอ..เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมหรือไม่ ???

ปวดคอเป็นหนึ่งในอาการของโรคกระดูกคอเสื่อมที่พบมากในปัจจ […]

ปวดหลังส่วนล่างจากงาน จัดการอย่างไร?

อาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดของระบบ […]