การจัดสิ่งแวดล้อมและการเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน

สมาคมนักกิจกรรมบำบัดอเมริกาได้กำหนดความหมายของการกลืนแล […]