การนอนในผู้สูงอายุ

การนอนถือเป็นกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่มีความสำคัญเป็นอย่ […]

ภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้จำนวนผู้สูง […]

กิจกรรมส่งเสริมความคิดความเข้าใจในผู้สูงอายุ ทำเองได้ ง่าย ๆ ที่บ้าน

ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุทั้งโลกล้วนมีอัตราที่เพิ่มมากข […]