การปรับตัวเพื่อดูแลผู้สูงอายุในวัย 90+ ที่เกือบจะติดเตียง

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ด้วยว […]

ผู้สูงอายุรู้ทันก่อนล้ม ตอนที่ 2 ‘บริหารกาย ห่างไกลโรค ห่างไกลล้ม’

หนึ่งในสาเหตุที่ผู้สูงอายุหกล้ม นั่นคือ ความเสื่อมของร่ […]

ผู้สูงอายุรู้ทันก่อนล้ม ตอนที่ 1 ‘รู้หรือไม่ว่าตนเองเสี่ยงล้ม’

ปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ […]