โรคอ้วนในเด็ก

ภาวะอ้วน เกิดจากความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงาน เป็นผลจ […]

มหัศจรรย์พัฒนาการด้านร่างกายในเด็กช่วง 1 ขวบปีแรก

เด็กช่วง 1 ขวบปีแรกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒน […]

การจัดท่านอนทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ (Lying position for Down’s syndrome)

กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากความ […]