ภาวะข้อไหล่เคลื่อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (shoulder subluxation)

อาการข้อไหล่เคลื่อน (shoulder subluxation) คือภาวะที่ส่ […]

ภาวะน้ำเกินในโพรงสมอง ภัยแฝงในวัยชรา

ปัญหากายภาพของผู้สูงวัยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้หลายด […]

โรคหลอดเลือดสมองเกิดง่าย แต่รับมือไม่ยาก หากญาติเข้าใจ

ในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญซึ่งนำมาสู่ควา […]