บาดเจ็บทีละนิด แต่ยาวนาน น่ากลัวกว่าที่คิด Cumulative trauma disorder

ปัจจุบันคนวัยทำงานประสบปัญหาด้านสุขภาพจากการทำงานมากขึ้ […]

เก็บคางเป็น ช่วยลดอาการปวดคอได้อย่างไร

ท่านเคยมีอาการปวดคอหรือไม่ แน่นอนว่า อาจจะมีหลายท่านประ […]

กลุ่มอาการเส้นเลือดและเส้นประสาทถูกกดรัดที่ทรวงอก Thoracic outlet syndrome (TOS)

หากท่านมีอาการเหล่านี้ ปวดบริเวณ คอ บ่า ไหล่เรื้อรัง หร […]

การออกกำลังกายเพื่อปรับสมดุลข้อไหล่

จากบทความเรื่อง “กลุ่มอาการปวดไหล่จากการกดเบียดโครงสร้า […]

กลุ่มอาการปวดไหล่จากการกดเบียดโครงสร้างภายในข้อไหล่ (Shoulder impingement syndrome)

ท่านเคยมีอาการปวดไหล่หรือไม่ ? ถ้าเคย … ลักษณะอาการปวดเ […]