คุณเคยรู้จัก ภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (Arterial stiffness) หรือไม่?

มารู้จักหลอดเลือดแดงกันเถอะ หลอดเลือดแดงเป็นอวัยวะสำคัญ […]

เวียนศีรษะ บ้านหมุน การล้มกับเบาหวาน….สัมพันธ์กันอย่างไร

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลต่อทุกระบบในร่างกาย ภ […]

การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงข […]

เมื่อมีภาวะกระดูกพรุนควรออกกำลังกายอย่างไรดี

โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับกระดูกทั่วร่างกาย เน […]

มารู้จักโรคกระดูกพรุนกันเถอะ

กระดูกเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกาย เป็นเนื้อเยื่อเกี […]