พูด(ห้าม)อย่างไรให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี

สำหรับผู้ปกครองทุกท่านที่มีเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นลูก หรือห […]

เด็กเขียนตัวอักษรกลับด้าน..แก้ได้ แค่เข้าใจ

ในวัยเด็กระดับอนุบาลหรือวัยเริ่มต้นเขียน คุณครูและผู้ปก […]