การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกลืนลำบาก

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease) เป็นสาเหตุทำ […]

กิจวัตรประจำวันตามช่วงวัย: พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง

เมื่อเด็กเติบโตขึ้น นอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญ […]

ผู้สูงอายุกับภาวะสมองเสื่อม

อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ ? […]