กายภาพบำบัดในภาวะ Metabolic syndrome

หลายท่านอาจไม่รู้จักภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (Metabolic Syn […]

การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายที่เป็นทางเลือกในการรักษาของ […]

ไม่ใช่แค่บวม อย่ามองข้าม ตอน ป้องกันก่อนบวม

ท่าออกกำลังกายสำหรับขา ท่านั่งบนเก้าอี้ หรือ ยืน กระดกข […]

ไม่ใช่แค่บวม อย่ามองข้าม ตอน บวมได้ก็ยุบได้

อาการบวมที่เกิดขึ้นอาจสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำว […]

ไม่ใช่แค่บวม อย่ามองข้าม ตอน ต้นตอการบวม

อาการบวมเป็นความผิดปกติที่มีสาเหตุการเกิดหลากหลาย สาเหต […]